« 2003, March 10. Positieve geluiden bij Brabants Orkest; 'Programmering is op het randje van het haalbare' | Main | 2003, March 15. Interview: Dutch musician Jos Van der Zanden discusses the reconstruction of a lost Beethoven oboe concerto »

March 13, 2003

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.